Pracovní standard 

Tento pracovní standard byl vypracován Klubem chovatelů českých fousků v České republice Toto znění bylo předloženo ke schválení F.C.I. a bylo přijato dne :
Charakteristika:

Český fousek je hrubosrstý ohař všestranného založení, díky své tělesné stavbě a typu osrstění je velmi vytrvalý , otužilý a odolný, vhodný k práci před výstřelem a po výstřelu i v obtížných terénních a klimatických podmínkách, v honitbách polních, lesních i v bažinách a na vodních plochách. Na škodlivou  (škodnou ) zvěř je ostrý, nesmí být však agresivní vůči lidem a ostatním psům.

Pracovní styl:

Je to ohař kontinentálního typu , který hledá prostorným a razantním cvalem, amplitudy hledání  jsou středně rozsáhlé. Ze způsobu, jakým prohledává  terén, musí být jasně patrné, že je to vášnivý lovec s vrozenou touhou vyhledat zvěř, který reaguje na každý pach zvěře v terénu a tu se snaží co nejrychleji nalézt. Hlava je při hledání nesena mírně nad úrovní hřbetu, nos pracuje výborně s větrem.

Vystavování:

Vystavování je velmi pevné, pes je při něm nehybný (cataleptique), nos směřuje přímo ke zvěři. Pokud se zvěř vzdaluje, postupuje za jejím pachem. Postupování musí být razantní a průkazné.

Přinášení:

Je to spolehlivý přinašeč, vloha pro aport je v populaci výborně upevněna . Má výborné schopnosti pro dohledávku zvěře po výstřelu a pevný úchop

Vedení:

Český fousek je dobře voditelný, velmi dobře spolupracuje se svým pánem. Při výcviku nesnáší hrubost.