Zkoušky

Ohaři (stavěcí psi) tvoří dle FCI skupinu VII. Jedná se o plemena psů, kteří se od ostatních skupin loveckých psů odlišují schopností vystavit zvěř. Tato vlastnost je u různých plemen ohařů různě vyjádřena a je to skupina psů, kterou lze v lovecké praxi použít s různým zaměřením na povrchovou práci.

U ohařů známe dva typy zkoušek

- zkoušky vloh (ZV), na kterých se posuzují především vrozené vlohy psů

- ostatní zkoušky (PZ-podzimní zkoušky, LZ-lesní zkoušky, BZ-barvářské zkoušky, VP-vodní práce a VZ-všestranné zkoušky), na kterých získává pes loveckou upotřebitelnost pro příslušný druh použití v myslivosti.

Podmínkou účasti psa na zkouškách, kromě zkoušek vloh, je předchozí účast na jarním svodu, potvrzená v průkazu původu.